Làm thêm điều khiển cửa cuốn có được không? – Có nên mua cửa cuốn tự động cũ hay không?

Điều khiển cửa cuốn là bộ phận không thể thiếu trong hệ thống cửa cuốn tự động. Trong quá trình sử dụng cửa cuốn bạn có thể gặp phải một số trường hợp như làm mất điều khiển hoặc điều khiển cửa cuốn hỏng. Vậy trong trường hợp này bạn nên làm thêm điều khiển…