Cảm Biến Hồng Ngoại Chống Trẻ Nhỏ

  • Cảm biển nhạy.
  • Độ bền cao.
  • Lắp đặt đồng bộ theo cửa xếp lớp Wasaki
  • Giải pháp tốt cho trẻ nhỏ.
077 286 2468
Banner-1-cv-01-mo-dai-ly-wasaki