Camera WT – 01A

CAMERA WASAKI TRONG NHÀ XOAY 360 ĐỘ
Mã sản phẩm: Camera WT – 01A

Chức năng: đóng- mở- khóa-dừng trên smart phone
Độ phân giải: 3MP (2048 x 1536)

077 286 2468
Banner-1-cv-01-mo-dai-ly-wasaki